Lehké a pevné ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Jednoduché dělení TVÁRNIC
IZOBETON ztracené bednění
Snadná realizace i BETONÁŽ
Ztracené bednění IZOBETON jsme použili na svatbě domu v Opavě. Spoustu dalších fotek najdete v galerii.
27. 08. 2019
V rámci naší letní soutěže jsme vylosovali výherce přímo z klobouku :-)
19. 08. 2019
Rodinný dům ve Stříteži nad Ludinou má v základech ztracené bednění IZOBETON.
10. 07. 2019

Výroba odlehčených polystyren-betonových tvarovek

Na základě dlouhodobé zkušenosti, naše firma rozšířila svoji činnost o prefabrikovanou výrobu odlehčených betonových tvarovek s obchodním názvem IZOBETON. Narůstající požadavky na výstavbu obytných budov a nároky legislativy nás vedly k vývoji materiálové alternativy doposud využívaných stavebních výrobků, splňující trend dnešní doby v podobě produktů IZOBETON.

O IZOBETONU

Výroba betonových tvarovek

Vhodnou kombinací tradičních materiálů ve spojení s nekonvenčním způsobem výroby, jsme dokázali vytvořit stavební prvky, které otevírají nové možnosti, jak lehce a levně dosáhnout současných trendů, norem a předpisů ve stavebnictví. Moderní technologií výroby s použitím tradičního betonu a lehkého plniva, vznikají výrobky s výhodami, mezi které patří především nízká hmotnost, rychlost a jednoduchost zpracování, lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti.


Výrobky IZOBETON

Je možno použít při realizaci průmyslových, inženýrských, občanských staveb. Jsou vhodné pro rychlejší a úspornější zhotovení nosného i výplňového zdiva, základových pásů, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Stropní konstrukce je možno zhotovit jako systém jednotlivých nosníků s ocelovou svařovanou příhradovinou a stropních vložek, ale také jako dodávku předem vyrobených prefabrikovaných panelů šířky 1,2 m a max. délky 9,0 m (individuálně i delší). Naše stavební prvky se osazují standardním způsobem, podle druhu a budoucích vlastností konstrukce se vyztužují a vyplňují betonem, případně lehkým betonem.

POUŽITÍ izobetonových tvárnic

  • Základové konstrukce
  • Svislé stěny izobeton
  • Stropní konstrukce
  • Oplocení, plotové obezdívky
  • Opěrné stěny

VÝHODY izobetonových tvárnic

  • Snadná a lehká manipulace
  • Jednoduchost a rychlost zdění
  • Atraktivní cena
  • Novinka na českém trhu


ZPRACOVÁNÍ polystyrenového odpadu

Zpracováváme polystyrenový odpad, který vzniká především jako odpad při zateplování budov, z obalů od bílé techniky, elektroniky a elektrotechniky. Jedná se o EPS odpady – polystyren expandovaný. Polystyrenový odpad nemusí být úplně čistý, nesmí ovšem obsahovat velké množství tmelů a lepidel, lepenky, ocelové předměty. Polystyrenový odpad zlikvidujeme bezplatně formou recyklace. Na recyklaci polystyrenového odpadu Vám  vydáme potvrzení. Více informací na tel.: 608 509 511, 778 752 877

Polystyrenový odpad odebíráme na těchto místech:

Výrobní závod:
D1 EXIT s.r.o.
Fulnecká 253
Hladké Životice 742 47
Prodejní sklad:
D1 EXIT s.r.o.
Slavíč 116
Hranice 753 61

MÁTE DOTAZ OHLEDNĚ VÝROBY TVAROVEK?

Volejte
+420 778 884 777

Produtky Izobeton


Odlehčené tvárnice IZOBETON jsou vyráběny z inovační směsí polystyren betonu. Výrobky jsou vhodnou alternativou tradičních výrobků z prostého betonu avšak produkty IZOBETON svými vlastnostmi, zejména tepelně izolačními a snadnou manipulovatelnosti dosahují výrazně vyššího ekonomického efektu. V kombinaci s prostým betonem výrobky IZOBETON vykazují vynikající akustické a termo akumulační vlastnosti. Zejména tímto splňují stále se zvyšující požadavky na akustické a tepelně izolační vlastnosti stavby.

Kvalita IZOBETONU

Nové zdicí prvky z lehkého betonu jsou deklarovány dle ČSN EN 15435. Údaje uvedené v technickém listu (www.izobeton.cz/ke stažení) obsahují všeobecné informace o výrobku, jeho použití a jeho vlastnostech. Vlastnosti našich výrobků jsou sledovány akreditovanou zkušebnou a průběžně oveřovány ve výrobním závodě.

Doplňující informace

Před realizací stavebních konstrukcí doporučujeme odborně posoudit místní podmínky (geologické, hydrogeologické, apod.) a požadavky na konstrukci (např. statické posouzení) tak, aby stavba řádně splnila požadovaný účel. Používané suroviny a technologické postupy výroby neumožnují zajistit stálost odstínu a pórovitost tvárnic, což však není považováno za vadu výrobku.

Upozornění

Naše výrobky jsou zdravotně nezávadné, plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí. Při práci s nimi je nutné dodržovat všechny podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

IZO ztracené bednění

Produkty IZO ztracené bednění lze použít v kombinaci s výplňovým prostým betonem či polystyren betonem s možností využití a tedy vytvořit konstrukci mnoha modifikací. Díky nízké objemové hmotnosti materiálů je manipulace a stavba s těmito výrobky snažší, rychlejší a levnější. Uplatnění produktu je zejména pro zakládání staveb, obvodové i vnitřní zdivo, kde v kombinaci s výplní taktéž z polystyren betonu, dosahuje vynikajících tepelně izolačních vlastností vlastní stavby jako celku a konstrukce splňuje požadavky norem pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Další využití je pro základové konstrukce, inženýrské stavby, oplocení, zahradní architekturu apod.

Následující úprava povrchu ztraceného bednění IZOBETON je velmi snadná, povrch se zatáhne stěrkovou vrstvou s výstužnou perlinkou, poté se klasicky naimpregnuje a následně se natáhne fasádní materiál (popřípadě vnitřní štuk).

Ztracené bednění ZB15

Rozměr: 600x150x250 Hmotnost 10,00 kg

Tvárnice IZO ztraceného bednění jsou vyrobeny z inovační směsi polystyren betonu. Dutinové zdící tvárnice pro rychlé zhotovení nosného i obvodového zdiva, nadezdívku základových pásů, stavbu opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvárnice, zejména: lehká a snadná manipulace. Prvky se kladou na vazbu a vylívají se betonovou směsí.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 11,3l,   m3/m2 – 0,07 m3

Ztracené bednění ZB20

Rozměr: 600x200x250 Hmotnost 11,00 kg

Tvárnice IZO ztraceného bednění jsou vyrobeny z inovační směsi polystyren betonu. Dutinové zdící tvárnice pro rychlé zhotovení nosného i obvodového zdiva, nadezdívku základových pásů, stavbu opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvárnice, zejména: lehká a snadná manipulace. Prvky se kladou na vazbu a vylívají se maltovou nebo betonovou směsí.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 17,3 l, m3/m2 – 0,12 m3

Ztracené bednění ZB30

Rozměr: 600x300x250 Hmotnost 13,00 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 30 l, m3/m2 – 0,2 m3

Ztracené bednění ZB40

Rozměr: 600x400x250 Hmotnost 14,24 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 43,3 l, m3/m2 – 0,3 m3

Stropní vložka

Rozměr: 546x255x160 Hmotnost 11,20 kg

IZOBETONOVÁ vložka a stropní nosník tvoří stavebnicový stropní systém vhodný pro všechny typy stavebních konstrukcí. Stropní systém se vyznačuje nízkou hmotností, snadným uchopením prvků, jednoduchou manipulací a montáží.

Příčkovka 100, 150

Rozměr: 500x300x100 Hmotnost: 8,5 kg
Rozměr: 500x300x150 Hmotnost: 12,5 kg

Příčkovky IZO jsou vyráběny z unikátní směsi polystyren betonu. Svou oblibu si získaly zejména díky své požární odolnosti, výborným tepelně a akusticky izolačním vlastnostem. Mezi další přednosti patří rychlost zdění, jednoduše vytvoříte např. drážky pro elektroinstalaci a dále také nízká objemová hmostnost.

Příčkovky IZO jsou nejlehčí příčkovkou na trhu v ČR, nezatěžují konstrukce!

Ke stažení

SPECIÁLNÍ SLUŽBY A MONTÁŽ

Naše firma Vám může nabídnout také odbornou realizaci zakázky. Disponujeme dostatečnou kapacitou pracovníků o oborech zedník, zámečník a betonář.
Pro bezproblémovou realizaci zakázek dokážeme zajistit přepravní, zdvihací a manipulační prostředky, které naše firmy vlastní.

Volejte
+420 778 884 777

Realizace

Vybrané realizace z produktů IZOBETON.

Více realizací ZDE

Videa

RD Střítež
 
IZOBETON - production of concrete blocks
 
Lití betonového stropu
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 1
 
Návod na ukládání výztuže (armování) do ztraceného bednění část 4
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 3
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 2
 

Kalkulátor výpočtu materiálu

Zvolte výrobek
Zadejte rozměry stavby
Výška [m]
Délka [m]
Plocha [m2]


Plocha otvorů
Celková plocha otvorů [m2]

Výpočet materiálu a cen
Zvolený výrobek
Cena za kus
Kč bez DPH
Počet kusů
0
ks
Cena celkem
0
Kč bez DPH
0
Kč vč. DPH
Potřebný objem betonu
0
m3

Kalkulátor dopravy

Zvolte výrobek:
Počet kusů:
   Vykládka hydraulickou rukou:   100 Kč/pal
Cílové město:

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY IZOBETON?

Navštivte
eshop.izobeton.cz
Pošlete nám
Vaši poptávku

Ceník IZO výrobků

Produkt Délka Šířka Výška Barva Ks/paleta ks/m2 paleta kg/1ks kg/paleta Cena za m2 Cena bez DPH Cena s DPH
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
IZO 15600150250přírodní806,7120x12010,0830235,00 Kč35,00 Kč42,30 Kč
IZO 20600200250přírodní606,7120x12011,0660255,00 Kč38,00 Kč46,00 Kč
IZO 30600300250přírodní406,7120x12013,0520320,00 Kč47,00 Kč57,00 Kč
IZO 40600400250přírodní306,7120x12015,0450382,00 Kč57,00 Kč69,00 Kč
STROPNÍ VLOŽKY
Stropní vložka255546160přírodní606,7120x12010,7642302,00 Kč45,00 Kč54,50 Kč
Stropní nosníkCena od 190 Kč/m bez DPH 21%, dle projektové dokumentace
PŘÍČKOVKY
Příčkovka 10500100300přírodní886,7120x120 8,5 710255,00 Kč38,00 Kč46,00 Kč
Příčkovka 15500150300přírodní806,7120x12012,81050375,00 Kč56,00 Kč67,80 Kč


Ceník ke stažení v PDF

Distributoři produktů IZOBETON

Kontakt

Výroba - provozovna

D1 EXIT 330 s.r.o.
Fulnecká 253
Hladké Životice 742 47
Tel.: +420 556 720 555
Pracovní doba: Po-Pá 7 - 16

Fakturační údaje

D1 EXIT 330 s.r.o.
Pod Bílým kamenem 1919
Hranice 753 01
IČ: 28641914
DIČ: CZ28641914

Prodejní sklad

D1 EXIT 330 s.r.o.
Slavíč 116
Hranice 753 61
Tel.: +420 581 694 044
Pracovní doba: Po-Pá 7 - 15:30


Volejte
+420 778 884 777


Daniela Štefková

obchodní zástupce
Mob.: +420 775 468 820
E-mail: info@izobeton.cz

Monika Juráňová

administrativa
Mob.: +420 778 752 877
E-mail: info@izobeton.cz

Tomáš Vymětalík

obchodní manažer
Mob.: +420 778 521 132
E-mail: vymetalik@izobeton.cz

Milan Kudrfalec

vedoucí výroby
Mob.: +420 608 509 511
E-mail: kudrfalec@izobeton.cz